Sử dụng COM ảo cấu hình chuỗi 1 đầu cân

Sử dụng COM ảo cấu hình chuỗi 1 đầu cân


Cấu hình cổng COM ảo truyền nhận chuỗi, kiểm tra chuỗi truyền cho các Phần mềm cân điện tử.

Sử dụng hai phần mềm sau :

Virtual Serial Port Driver

Terminal

Dùng phần mềm Terminal mô phỏng chuỗi truyền của Đầu cân kết nối với Phần mềm Cân điện tử.

Đầu tiên ta cấu hình 2 Cổng COM ảo trên phần mềm Virtual Serial Port Driver như sau :

Tại mục Manage ports : ta chọn 2 Cổng bất kỳ (Cổng này truyền thì cổng kia sẽ nhận, và ngược lại).

Phần mềm tạo cổng COM ảo
Phần mềm tạo cổng COM ảo

Ví dụ ta chọn như hình là Cổng số 1 (First port) là COM1 và Cổng số 2 (Second port) là COM2 sau đó nhấn Add pair.

Góc phía bên trái sẽ xuất hiện 2 cổng ta vừa chọn.

Phần mềm tạo cổng COM ảo
Phần mềm tạo cổng COM ảo

Vậy là xong phần tạo COM ảo.

Bây giờ ta mở phần mềm Terminal để truyền 1 chuỗi Đầu cân.

Chú ý nếu trên phần mềm ta cấu hình COM1 thì trên Terminal ta sử dụng cổng COM2 để truyền.

Phần mềm truyền nhận chuỗi
Phần mềm truyền nhận chuỗi

Vi dụ  ta chọn COM2 với cấu hình cổng như sau:

COM Port

Baud rateData bitsParityStop BitsHandshanking
COM248008None1

None

Sau đó Click vô mục Set Macros trên phần mềm Terminal để thêm chuỗi.

Chọn chuỗi truyền
Chọn chuỗi truyền

Tại chuỗi được chọn, ta chọn thông số 100 (tốc độ truyền, tốc độ càng nhỏ chuỗi truyền càng nhanh) và nhớ Chech vào ô tại chuỗi đã chọn để chuỗi được truyền.
Phía trên có 2 nút nhấn là LoadSave

Load : Add file Macros có sẳn.
Save : Lưu lại.

Sử dụng chuỗi truyền thông dụng của các đầu cân MK-Di01/DS1/D10/A9/K8 như sau:

 $02+09925001D$03

Sau khi nhấn Connect trên phần mềm Terminal thì ta sẽ thấy tại khu vục Transmit xuất hiện chuỗi đầu cân như sau là đúng (có thể chọn Font hiển thị là Terminal tại mục Settings để hiển thị chuỗi dạng ASCII). Và trên phần mềm Virtual Serial Port Driver sẽ xuất hiện thông số cổng COM2 [4800-N-8-1]

Phần mềm truyền nhận chuỗi
Phần mềm truyền nhận chuỗi

Khi kết nối phần mềm Cân thì phần mềm Virtual Serial Port Driver sẽ xuất hiện thêm thông số cổng COM1 [4800-N-8-1].

Chúng ta phải cấu hình phần mềm là COM1-4800-N-8-1 thì 2 bên mới bắt tay nhau được.

Kết nối với phần mềm Cân, thấy xuất hiện giá trị 99,250.

Phần mềm cân xe tải
Phần mềm cân xe tải

Vây là đã kết nối đúng !!!

Xem thêm Video dùng Terminal kiểm tra truyền nhận chuỗi ASCII

Nếu có thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi để có cách giải quyết nhanh nhất

0988 708 308

 cantudong@yahoo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *