Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay)

Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay)


Cân điện tử Jadever JCL/JWL gắn thêm giao diện mở rộng TTL-RS232-Relay và Đèn báo 3 màu

Gắn board chuyển đổi TTL-RS232-Relay vào cân điện tử JWL/JCL.

Đèn báo 3 màu (Hi-OK-Lo-Alarm).

Lắp ráp phần cứng

Board RS232-Relay và Đèn báo 3 màu
Board RS232-Relay và Đèn báo 3 màu
Cân điện tử sau khi được lắp hoàn chỉnh
Cân điện tử sau khi được lắp hoàn chỉnh

Diễn giải chân xuất tín hiệu trên bo chuyển đổi

Mô tả chân xuất tín hiệu trên Board RS232-Relay
Mô tả chân xuất tín hiệu trên Board RS232-Relay

Tùy chọn

RS-232+RTC+Relay+(TDP/SH-24(TP)/ZEBRA/GODEX).

RS-232+RTC+Relay+Light tower.

RS232+RTC+Relay+PC.

Sử dụng Board RTC-RS232-Relay đóng ngắt để xuất tín hiệu Hi-OK-Lo-Alarm ra đèn báo 3 màu.

Chủ yếu sử dụng Chân Hi-ONLo-ONOK-ONAlarm (Còi báo), COM (Chân chung).

Sử dụng Board-Option: RS-232+RTC+Relay (Light tower).

Kết nối cân điện tử và đèn báo (light tower)

Chân trên đèn báo

Hình ảnh

 

Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 1

Màu dây đấu nối trên đèn báo kết nối với vị trí chân trên Đầu cắm DB-25 (Đực).
Chú ý: Các lỗ trắng trên hình đại diện chân cắm Đực.

 Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 2

Đèn báo kết nối vô cân điện tử

Hình ảnh

Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 3

Đèn báo sử dụng 1 Đầu cắm DB25 (Đực) kết nối vô cân điện tử đầu ra có 2 Đầu cắm, 1 là DB9-RS232, 1 là DB25 (Cái) kết nối với Đèn báo.
Chú ý: Các lỗ trắng trên hình đại diện chân cắm Đực, Các lỗ đen đại diện lỗ cắm Cái.

 Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 4

Cài đặt thông số cho chức năng Kiểm tra trọng lượng Hi-Lo-OK trên cân điện tử Jadever-JWL hoặc đầu cân Jadever-JWI-700W (Có thể áp dụng tương tự cho cân điện tử JCL/JCE/JWE hoặc đầu cân JWI700C).

Thông số cài đặt cân điện tử cho chức năng xuất tín hiệu Hi-OK-Lo chủ yếu tại P06P07P08 như sau :
7. P06Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 5Check weighing memory

on: Bật chế độ kiểm tra.

off: Tắt chế độ kiểm tra.

Cài đặt P06:on

8. P07Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 6Check weighing function

on: Kiểm tra trọng lượng dưới điều kiện trọng lượng nằm trong giới hạn và đèn Stable phải sáng.

off: Kiểm tra trọng lượng dưới điều kiện trọng lượng nằm trong giới hạn.

Cài đặt P07:off

9. P08Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 7Check weighing buzzer beep

Hi: Sẽ có âm thanh cảnh báo khi trọng lượng của vật vượt quá giới hạn trên, và trọng lượng bằng hoặc lớn hơn 20d.

Lo: Sẽ có âm thanh cảnh báo khi trọng lượng của vật nằm trong vùng giới hạn dưới, và trọng lượng bằng hoặc lớn hơn 20d.

OK: Sẽ có âm thanh cảnh báo khi trọng lượng của các sản phẩm nằm giữa phần trên và giới hạn dưới (bao gồm giới hạn trên và dưới) và trọng lượng bằng hoặc lớn hơn 20d.

out: Sẽ có một âm thanh cảnh báo khi trọng lượng của vật vượt quá giới hạn trên, giới hạn dưới và trọng lượng bằng hoặc lớn hơn 20d.

no.beep: Không xuất tín hiệu Alarm.

 Nếu muốn xuất tín hiệu còi báo thì chỉnh theo yêu cầu tại P08, còn không thì chỉnh P08:no.beep

Cài đặt giá trị giới hạn trên (Hi) và giá trị giới hạn dưới (Lo) trên cân điện tử Jadever JWL hoặc đầu cân JWI700W

Cài đặt giá trị giới hạn dưới (Lo)

Nhấn phím HOLD/LO, trên màn hình cân sẽ chuyển sang chế độ nhập số, với số gần sát bên phải chớp chớp

 Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 8

Để cài đặt giá trị sử dụng phím </MR để dịch vị trí sang trái, phím TARE/> để dịch chuyển vị trí sang phải
phím +/PRINT/HI để tăng giá trị số và phím HOLD/LO/- để giảm giá trị số. Phím M-/SET để mở hoặc tắt chức
năng kiểm tra trọng lượng.

 Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 9

Để lưu giá trị và trở về chế độ cân, nhấn phím M+/SAVE

Cài đặt giá trị giới hạn trên (Hi)

Nhấn phím +/PRINT/HI, trên màn hình cân sẽ chuyển sang chế độ nhập số, với số gần sát bên phải chớp chớp

 Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 10

Để cài đặt giá trị sử dụng phím </MR để dịch vị trí sang trái, phím TARE/> để dịch chuyển vị trí sang phải
phím +/PRINT/HI để tăng giá trị số và phím HOLD/LO/- để giảm giá trị số. Phím M-/SET để mở hoặc tắt chức
năng kiểm tra trọng lượng.

 Giao diện mở rộng với cân điện tử (Phần 2-Relay) 11

Để lưu giá trị và trở về chế độ cân, nhấn phím M+/SAVE

Chú ý

Đặt mẫu lên khay cân, nếu trọng lượng mẫu nằm dưới dải trọng lượng cài đặt giới hạn dưới và có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20d, đèn LOW sẽ sáng lên. Nếu mẫu nằm trong dải trọng lượng cài đặt giới hạn dưới và giới hạn trên, phạm vi trọng lượng bằng hoặc trên 20d, đèn OK sẽ sáng lên. Nếu trọng lượng mẫu ở trên dải trọng lượng cài đặt giới hạn trên, phạm vi trọng lượng bằng hoặc trên 20d, đèn HI sẽ sáng lên.

Nếu có thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi để có cách giải quyết nhanh nhất

0988 708 308

 cantudong@yahoo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *